#1821: Το αριστούργημα της «Σχολής των Αθηνών» από τη Γαλλία στην Ελλάδα