23.055 τροχονομικές παραβάσεις από 7 - 13 Αυγούστου