Φάλαινα

230 φάλαινες πιλότοι εξόκειλαν στις ακτές της Τασμανίας