Κηδεία Ελισσάβετ

250.000 άνθρωποι προσκύνησαν το φέρετρο της Ελισάβετ