{ Εκδηλώσεις }

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο: Επιθετικότητα και Βία στο Σχολείο. Πρόληψη και Αντιμετώπιση

Στη Θεσσαλονίκη στο 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς


Κατηγορίες: Συνέδρια - ημερίδες

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο: Επιθετικότητα και Βία στο Σχολείο. Πρόληψη και Αντιμετώπιση
Δωρεάν

Χώρος: 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς
Κωνσταντίνου Καραμανλή & Μακεδονίας, 55134, Θεσσαλονίκη
Δείτε τη διεύθυνση στον χάρτη
Τιμή: 0.00

Πότε: 05/04/2019 - 07/04/2019
Ημέρες & Ώρες
Παρασκευή: 17.00
Σάββατο: 9.00
Κυριακή: 9.00

Κατάθεση προτάσεων εργασιών έως 10 Μαρτίου 2019

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:  «Επιθετικότητα και Βία στο Σχολείο. Πρόληψη και Αντιμετώπιση»
 
Ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί και γονείς θα συναντηθούν για να προωθήσουν έναν γόνιμο και δημιουργικό διάλογο και να θέσουν τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την επιθετικότητα και την ενδοσχολική βία ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι προοπτικές αποτελεσματικής διαχείρισης στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισής τους.
 
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι: (α) Ερευνητικές μελέτες σε θέματα σχολικής βίας. (β) Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές και μεθοδολογικές προτάσεις (μοντέλα) που προωθούν νέες αντιλήψεις στην εκπαίδευση όσον αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση της επιθετικότητας και της σχολικής βίας. (γ) Τα Προγράμματα Σπουδών, η σχολική καθημερινότητα και η σχολική βία. (δ) Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των γονέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο και το σπίτι. (ε) Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.
 
Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν δύο κατηγορίες εργασιών: (α) Προφορικές ανακοινώσεις (ερευνητικές εργασίες-μελέτες ή διδακτικές προτάσεις), (β) Βιωματικά Εργαστήρια. 
 
Info
«Επιθετικότητα και Βία στο Σχολείο. Πρόληψη και Αντιμετώπιση»
Στη Θεσσαλονίκη από 5 έως 7 Απριλίου 2019, στο 1ο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς
Iστοσελίδα: http://www.synedrio2bullying.kmaked.eu
Κατάθεση προτάσεων εργασιών έως 10 Μαρτίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

:TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ___