30 λεπτά διήρκησε η τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μπάιντεν