κινηματογραφική μηχανη

45ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας