Φυλακή

55 δικαστές θα ζήσουν για δύο ημέρες τη ζωή ενός κρατούμενου