61 ιδιώτες γιατροί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα στήριξης ΕΣΥ- Έκτακτη σύσκεψη ΙΣΑ