Άδωνις Γεωργιάδης

A. Γεωργιάδης για ακρίβεια: Με το ρεύμα εξαντλήσαμε τα περιθώριά μας