Επίσκεψη Χατζηδάκη στον ΕΦΚΑ

Aιφνιδιαστική επίσκεψη Χατζηδάκη στον ΕΦΚΑ Νεάπολης