14.4 C
Thessaloniki
21.9 C
Athens

Αλλαγή φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα

*Γράφει η Γκουντεσνέ Ελένη

Πολύς λόγος γίνεται  για προσέλκυση κεφαλαίων στη χώρα μας, μέσω των non-dom, digital nomades, family offices, high-net-worth individuals….Έχουν προωθηθεί κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, που προσφέρουν φορολογικά οφέλη σε κατοίκους εξωτερικού που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Ήδη από το 2019 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 του αρ. 2 του ν.4646, προστέθηκε στον ν. 4172/2013 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος το αρ. 5Α, το οποίο και προβλέπει εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή για όποιον θέλει να μεταφέρει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα

Προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν σωρευτικά για τον αιτούντα:

α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και
β) αποδεικνύει ότι επενδύει o ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο, κατά την έννοια της περίπτωσης στ’ του άρθρου 2, ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Το ποσό της επένδυσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Η επένδυση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κατά την παράγραφο 3.

Το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού 100.000 ευρώ.

Αντίστοιχη εναλλακτική φορολόγηση ισχύει και για συνταξιούχους αλλοδαπής, που μεταφέρουν την φορολογικής τους κατοικία στην Ελλάδα, βάσει του αρ. 5Β του ν. 4172/2013, όπως αυτό προστέθηκε με τον ν.4714/20.

Σε αυτή την περίπτωση το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.

Τέλος με τον ν.4758/2020 και με εφαρμογή από 01/01/21, τέθηκε εναλλακτική φορολόγηση για μισθωτούς και όσους ασκούν ατομική επιχείρηση.

Το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για το 50% του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος, και προέρχεται από υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα.
Το ίδιο ισχύει για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη.

Παράλληλα, με τον αρ. 25 του ν.4778/21, επεκτάθηκαν τα φορολογικά κίνητρα με την ίδρυση εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, οι οποίες έχουν σκοπό να παρέχουν υποστήριξη στα φυσικά πρόσωπα και στα μέλη των οικογενειών τους κατά τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεών τους, που κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

Σωρευτικά οι άνω εταιρείες, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων εντός δώδεκα (12) μηνών από την ίδρυσή της και εφεξής και
β) πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως.
Τα δε ακαθάριστα έσοδα, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους 7% στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος.
Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον τεκμηριώνεται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία.
Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται με την παραπάνω μέθοδο «κόστους πλέον περιθώριο κέρδους» λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία.
Ωστόσο δεν φαίνεται να προβλέπεται κάποια ειδική μεταχείριση όσον αφορά την υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος των μερισμάτων που θα διανέμονται από την υπόψη εταιρεία στους εταίρους, ούτε κάποια απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Περαιτέρω για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την καταβολή του φόρου των παραπάνω εταιρειών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και την πληρωμή του φόρου αυτών.
Τέλος οι παραπάνω εταιρείες είναι υπόχρεες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τις πληρωμές που διενεργούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.

Συντάκτης : Γκουντεσνέ Ελένη *Τομέας Ελεγκτικής & Φορολογικού σχεδιασμού για τη Φοβερά Προστασία

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Διαβάστε όλα τα Τελευταία Νέα (Ελλάδα, Διεθνή) στο Cityportal.gr

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και  παγκοσμίως


 

Τελευταία νέα

Ο ΚΑΙΡΟΣ

Thessaloniki
broken clouds
14.4 ° C
15 °
13.3 °
94 %
4.1kmh
75 %
Πα
14 °
Σα
12 °
Κυ
16 °
Δε
19 °
Τρ
19 °