Μπουγιάρ Νισάνι

Αλβανία: Απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος Μπουγιάρ Νισάνι