Αμερικανικός οργανισμός αμφισβητεί τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής της AstraZeneca