Σκορπιός

Ανακαλύφθηκαν δύο νέα είδη σκορπιών στην Ελλάδα