Γάμος-Ζευγάρι

Ανακοίνωση του Δ.Καλαμαριάς για τους 2 εικονικούς γάμους που δηλώθηκαν στο Ληξιαρχείο