Νικολόπουλος - Βιτάλη - Γλυκερία - Παπαδοπούλου

Αναβάλλεται η συναυλία Νικολόπουλος - Παπαδοπούλου - Γλυκερία - Βιτάλη