Ελληνική Αστυνομίσ

Αναζήτηση πληροφοριών για τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμού πεζού