Ανοίγει ο δρόμος προς τη σύνταξη ακόμη και με οφειλές στον ΕΦΚΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες