Αντρέ Μπρετόν. Φασματικές στάσεις. Απόσπασμα

Αντρέ Μπρετόν. Φασματικές στάσεις. Απόσπασμα

Δεν δίνω καμιά σημασία στη ζωή.
 
Δεν καρφώνω την παραμικρή πεταλούδα ζωής στη σημασία.
 
Δεν σημαίνω για τη ζωή.
 
Μα τα κλαριά του αλατιού τα λευκά κλαριά
 
Όλες οι φυσαλίδες από σκιά
 
Και οι θαλάσσιες ανεμώνες
 
Κατεβαίνουν και αναπνέουν στο εσωτερικό της σκέψης μου
 
Έρχονται δάκρυα που δεν χύνω
 
Βήματα που δεν κάνω που είναι δύο φορές βήματα
 
Και που τα θυμάται ο άλλος στην ώρα της παλίρροιας
 
Τα σύρματα είναι στο μέρος του κλουβιού
 
Και τα πουλιά έρχονται από πολύ ψηλά να κελαϊδήσουν μπροστά σ’ αυτά τα σύρματα
 
Ένας υπόγειος διάδρομος σμίγει όλα τ΄αρώματα