Απάντηση Τουρκίας προς ΕΕ: Απορρίπτουμε τις ευρωπαϊκές επικρίσεις για την Αν. Μεσόγειο