Αεροπλάνα στη δύση του ήλιου

Αποκοιμήθηκαν πιλότοι κατά τη διάρκεια πτήσης