Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ

ΑΠΘ: Εξ΄ αποστάσεως τα μαθήματα στο Γεωλογικό λόγω της αστυνομικής παρουσίας