Αρ. Πελώνη: Προτεραιότητα να ανοίξουν λιανεμπόριο, Γυμνάσια και Λύκεια