Σάκης Κεχαγιόγλου

Άρχοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Σάκης Κεχαγιόγλου