{ Τελευταία νέα }

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Καλαμαριάς

 

Κατηγορίες: Αγγελίες εργασίας - πρόσληψη προσωπικού

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο ΚαλαμαριάςΠροσλήψεις στον Δήμο Καλαμαριάς: 2 άτομα από τη Διεύθυνση Πρασίνου και 1 άτομο από το Τμήμα Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών:
Συγκεκριμένα 2 άτομα από τη Διεύθυνση Πρασίνου (κωδικός θέσης 101) του Δήμου Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά, με ειδικότητα ΔΕ κηπουρών, με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες. Και 1 άτομο από το Τμήμα Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (κωδικός θέσης 102) του Δήμου Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά, με ειδικότητα ΥΕ Φυλάκων, με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
 
Αγ. Νικολάου & Μικρουλέα (γωνία), Καλαμαριά τκ.55132, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κας Μαρίνου Σοφίας και κας Σιώτα Ειρήνης Χρυσοβαλάντου (τηλ.
επικοινωνίας: 2313314230 και 2313314202 αντίστοιχα). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 

:

Για να μαθαίνεις πρώτος τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη
Ακολούθησε μας στο Facebook

 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ