Θρανία σε σχολική τάξη

Ασεπίτες 2008: Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν δικαίωση

Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, που, όπως τονίζουν σε επιστολή τους,  ζητούν δικαίωση. Έδωσαν εξετάσεις ΑΣΕΠ το 2008, πέτυχαν, αλλά διαπίστωσαν ότι το 2019 διορίστηκαν άλλοι συνάδελφοί τους με χαμηλότερες βαθμολογίες.

Ειδικότερα, οι ΑΣΕΠΙΤΕΣ 2008 ανήκουν στην ομάδα εκπαιδευτικών, επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, που προσέφυγαν δικαστικά για συμπερίληψη (όρος με τον οποίο εννοείται η απορρόφηση των επιτυχόντων του διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 με υψηλότερη βαθμολογία κατάταξης σε σχέση με τους συναδέλφους που ήδη διορίστηκαν με χαμηλότερο βαθμό).

Όπως αναφέρουν, το 1998 ο τότε υπουργός Παιδείας Γεράσιμος Αρσένης κατήργησε την επετηρίδα και καθιέρωσε γραπτό διαγωνισμό υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Οι πρώτες αντιδράσεις από την πλευρά αναπληρωτών εγγεγραμμένων στην επετηρίδα έχουν ως αποτέλεσμα την ισχύ μιας μεταβατικής περιόδου, για τους έχοντες ήδη προϋπηρεσία. Όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Ο νόμος Αρσένη προέβλεπε ότι στους τρεις πρώτους γραπτούς διαγωνισμούς (1998, 2000, 2002) θα διοριζόταν το μεγαλύτερο ποσοστό από τον διαγωνισμό και το μικρότερο από την επετηρίδα και σταδιακά όλοι οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, το εκατό τοις εκατό (100%), θα γινόταν μέσω του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Αυτό, όμως, δεν εφαρμόστηκε ποτέ και μάλιστα τροποποιήθηκε υπέρ των αναπληρωτών σε ποσοστό εξήντα σαράντα (60-40%), κάτι το οποίο πριμοδοτούσε με μόρια προϋπηρεσίας άτομα τα οποία δεν είχαν λάβει ποτέ μέρος σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή είχαν αποτύχει.

Δεδομένης και της περιόδου των μνημονίων που οδήγησαν σε μειωμένες προσλήψεις αναπληρωτών και στο πάγωμα μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών κατά την περίοδο 2010-2019, πολλοί ΑΣΕΠΙΤΕΣ 2008 δεν κλήθηκαν ούτε ως αναπληρωτές στα δημόσια σχολεία

Το 2015 το ΣΤΕ με την απόφαση 527 έκρινε αντισυνταγματικούς τους διορισμούς με μόνο προσόν την προϋπηρεσία. Ενώ ο νόμος Αρσένη (1998) είχε προβλέψει ότι σταδιακά το ποσοστό των προσλαμβανόμενων σε σχολεία θα έφτανε το 100% από το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών, αυτό δεν ίσχυσε.

Οι ΑΣΕΠΙΤΕΣ 2008 διεκδικούν ίση μεταχείριση με τους  ασεπίτες, που διορίστηκαν το 2019.

Ασεπίτες 2008: Το χρονικό της αδικίας

1998: Εισαγωγή γραπτού διαγωνισμού για τους διορισμούς των εκπαιδευτικών , υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ, με πρόβλεψη μικρού μεταβατικού διαστήματος για το προηγηθέν σύστημα της επετηρίδας.

2002-2015: Παράταση μεταβατικού σταδίου διορισμού εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία, με αποτέλεσμα όχι μόνο να γίνεται πρόσληψη εκπαιδευτικών εκτός ΑΣΕΠ, αλλά και περιορισμός των προσλήψεων των επιτυχόντων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

2015: Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με την απόφαση 527/2015, έκρινε ότι το 40% των διορισμών που είχαν γίνει εκτός ΑΣΕΠ δεν πληρούσαν τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας. Οι θέσεις αυτές θα έπρεπε να είχαν καλυφθεί από τους Ασεπίτες.

2015-2019: Παρά την απόφαση του ΣτΕ, η πολιτεία εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ίδιες αντισυνταγματικές διατάξεις στις προσλήψεις εκπαιδευτικών.

2019: Ο νόμος Γαβρόγλου (προσοντολόγιο) προσφέρει υψηλή μοριοδότηση στους εκπαιδευτικούς με προϋπηρεσία, διαγράφοντας τα μόρια των επιτυχόντων σε γραπτούς διαγωνισμούς. Επισημαίνεται ότι, λόγω των προαναφερθεισών στρεβλώσεων, οι επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ δεν κλήθηκαν ποτέ ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, με αποτέλεσμα να έχουν μηδαμινή προϋπηρεσία και να αδικούνται στους πίνακες μορίων.

2019: Με το άρθρο 73 του νόμου Γαβρόγλου, 455 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2008, διορίζονται στη δημόσια εκπαίδευση, με την επίκληση ονομαστικών δικαστικών αποφάσεων, χωρίς να τηρείται η σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα εκπαιδευτικοί με υψηλότερη βαθμολογία να παραμένουν μέχρι και σήμερα αδιόριστοι.

2022: Το ΣτΕ, με την απόφαση 1834/2021, εξισώνει τους 455 διορισθέντες επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2008 με τους υπόλοιπους επιτυχόντες του διαγωνισμού. Εν τούτοις, η πολιτεία δεν έχει αποκαταστήσει μια διαχρονική αδικία.

Η ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, το Υπουργείο Παιδείας και τα πολιτικά κόμματα. 

Μετά από τόσα χρόνια ασταμάτητων αγώνων για την ικανοποίηση των αναγνωρισμένων από την ίδια τη Δικαιοσύνη αιτημάτων μας, οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, επιτυχόντες του ΑΣΕΠ του 2008, απευθυνόμαστε δημόσια στους αρμόδιους και στην κοινή γνώμη.
Αν και ήδη από το 2015 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το Σύνταγμα επέτασσε τον διορισμό μας, ακόμη και σήμερα παραμένουμε αδικαίωτοι.
Με την 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκε ότι το 40% των διορισμών στην εκπαίδευση, για σειρά ετών γινόταν σύμφωνα με αντισυνταγματικές διατάξεις.
Η απόφαση ήταν καταπέλτης. Το ΣτΕ διαπίστωνε αναξιοκρατική πολυνομία χρόνων, με παράκαμψη του ΑΣΕΠ.
Το Υπουργείο όφειλε να καλέσει για διορισμό τους αντισυνταγματικώς αδιόριστους για να αποκατασταθεί η τόσο ευρείας κλίμακας αδικία, αλλά και η ίδια η συνταγματική τάξη.
Το Υπουργείο επικαλέστηκε διάφορα προσχήματα προκειμένου να μην αναλάβει τις ευθύνες που ιστορικά, πλέον, του αναλογούν. Ανάμεσα σε αυτά, το πάγωμα των διορισμών στην εκπαίδευση. Παρά την απόφαση του ΣτΕ, καταλήξαμε σε νέους οικονομικά δυσβάστακτους και αγωνιώδεις δικαστικούς αγώνες, με το Υπουργείο να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από νομικισμούς και δικονομικά ζητήματα. Για το Υπουργείο δεν αρκούσε ότι το ΣτΕ διαπίστωσε διαχρονική αντισυνταγματικότητα.
Μετά από πολυετή αγώνα, συνάδελφοί μας πέτυχαν νέες υπέρ τους δικαστικές αποφάσεις. Ακόμη και αυτές όμως, δεν οδήγησαν στον διορισμό τους. Τελικά οι συνάδελφοι διορίστηκαν με νομοθετική διάταξη του 2019. Η νομοθετική διάταξη ψηφίστηκε με ευρύτατη διακομματική συναίνεση ακριβώς λόγω του πολυετούς αγώνα μας τον δίκαιο χαρακτήρα του οποίου δεν μπορούσε να παραβλέψει η Βουλή των Ελλήνων Οι υπόλοιποι περιμένουμε ακόμα. Μαζί με εμάς οι οικογένειές μας, τα όνειρά μας για τα οποία κοπιάσαμε, οι ανεκμετάλλευτες γνώσεις μας για τις οποίες εξεταστήκαμε και επιτύχαμε.
Και εδώ είναι που η αδικία επιτείνεται.
Όσοι απευθύνουμε την επιστολή, αν και έχουμε βαθμολογία υψηλότερη από τον τελευταίο διορισθέντα, παραμένουμε αδιόριστοι. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι δεν μάθαμε εγκαίρως την απόφαση του ΣτΕ και δεν κινήσαμε εγκαίρως νέους δικαστικούς αγώνες!
Η στάση του Υπουργείου δεν θίγει μόνο εμάς. Πρωτίστως θίγει τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.

Αλίμονο σε μία κοινωνία όπου η ισότητα και η αξιοκρατία καταντούν κενό γράμμα.

Αλίμονο σε μία κοινωνία που οι αρχές αυτές χάνουν την ουσία τους και αντικαθίστανται από δικονομικές προθεσμίες.

Αλίμονο σε μια κοινωνία που η κυβέρνηση νιώθει την άνεση να αγνοεί αποφάσεις ανώτατων δικαστηρίων.

Ο αγώνας για δικαίωση δεν είναι μόνο ζήτημα προσωπικό. Εδώ που έχουμε φτάσει και μη έχοντας πια να χάσουμε κάτι άλλο, ο αγώνας μας είναι πάνω απ’ όλα είναι ζήτημα ηθικό.
Είναι θέμα τάξης να μην παρακάμπτεται ο ΑΣΕΠ.
Είναι θέμα τάξης να αποκαθίσταται η τόσο τραυματισμένη στις μέρες μας αξιοκρατία, ειδικά όταν το ίδιο το ΣτΕ έχει κρίνει ότι παραβιαζόταν σε ποσοστό άνω του 40%.
Η απελπιστικά αργή απονομή της Δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με το πάγωμα των διορισμών και τη διαχρονική αναλγησία των κυβερνήσεων, μας κόστισαν δέκα και πλέον έτη εργασίας.
Τώρα που έχουν «ξεπαγώσει» οι διορισμοί και διαφημίζεται η επάνοδος στην κανονικότητα, το Υπουργείο έχει κάθε δυνατότητα να επανορθώσει αυτή τη διαχρονική αδικία.
Παρά την αγανάκτησή μας, ζητούμε συνάντηση με την Υπουργό. Είμαστε στη διάθεση της Κυβέρνησης για να καταθέσουμε εκ νέου προτάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Συνεχίζουμε έναν δρόμο στον οποίο αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αδιαφορεί για τα δίκαια αιτήματα πολιτών όπως εμείς, να είναι σίγουρη ότι θα βρει πολλούς περισσότερους.
Συνεχίζουμε τον αγώνα, καθώς το αίτημα για αξιοκρατία δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά την ίδια την ποιότητα της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Κοσμήτορες των Φιλοσοφικών ΑΠΘ- ΕΚΠΑ: Ηχηρό «Όχι» στις συγχωνεύσεις

 

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως