Αυτοί έκλεβαν ηλικιωμένους με πρόσχημα τη δωρεά φρούτων