Φαρμακείο

Αυξημένη προσέλευση στα φαρμακεία για εγγραφή στον προσωπικό ιατρό