{ Επικαιρότητα }
Όροι του διαγωνισμού Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ρωσικά κερδίστε δωρεάν 1 μήνα, online ή δια ζώσης

Όροι του διαγωνισμού Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ρωσικά κερδίστε δωρεάν 1 μήνα, online ή δια ζώσης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ευρωμάθηση διοργανώνει ηλεκτρονικά στο Διαδίκτυο (Internet) και συγκεκριμένα στην ειδική σελίδα των Διαγωνισμών του http://www.cityportal.gr,  προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με γενικό τίτλο « Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Ρωσι...