{ Θέατρο }
Τα θέατρα και οι χορευτικές σκηνές της Θεσσαλονίκης
Δεν βρέθηκαν εκδηλώσεις, άρθα ή πληροφορίες για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.