Αμμουδιά, κοχύλια, αστερίας

«Χαμόγελα ειρήνης» από τα παιδιά της Ουκρανίας!