Νικολάι_Χαρτζίεφ_αρχές_δεκ-1960

Χαρτζίεφ| 20 διακεκριμένοι ιστορικοί τέχνης στη Θεσσαλονίκη για το 4ο Διεθνές συνέδριο