Χωρίς τεκμήρια διαβίωσης οι πληγέντες της πανδημίας