Φορολογικές δηλώσεις

Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους.

Συγκεκριμένα, μέχρι 28 Φεβρουαρίου, θα πρέπει να έχουν καταθέσει την αίτηση στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων οι έγγαμοι που θέλουν να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις.

Τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, μπορούν αν επιθυμούν να υποβάλουν κοινή δήλωση, αρκεί να το έχουν δηλώσει στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης στη Δ.Ο.Υ. τους, όπου και ορίζουν τον υπόχρεο υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Άνοιξε η πλατφόρμα (https://www.aade.gr/gnostopoiisi-horistis-dilosis), ανοιχτή έως 28/2
Ισχύει για όσους είναι παντρεμένοι ή έχουν σύμφωνο συμβίωσης
Προσοχή στα τεκμήρια του κάθε ενός ξεχωριστά
Προσοχή στην κάλυψη των ηλεκτρονικών αποδείξεων


Οικονομία 20 Ιανουαρίου 2023