Χρέη της πανδημίας: Τα 12 κλειδιά που ανοίγουν τις 36 ή 72 δόσεις

Με μία αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, περισσότεροι από 820.000 πληττόμενοι φορολογούμενοι έχουν την ευκαιρία να ρυθμίσουν οφειλές ύψους 2,26 δισ. ευρώ σε 36 άτοκες δόσεις ή σε 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%.

Η ρύθμιση για τα χρέη που γεννήθηκαν την περίοδο της πανδημίας και συγκεκριμένα από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021 ενεργοποιήθηκε με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου και πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να ανοίξουν οι ηλεκτρονικές πύλες της πλατφόρμας, προκειμένου τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση να υποβάλουν αιτήσεις για ένταξη στη ρύθμιση.

ΤΑ 12 ΚΛΕΙΔΙΑ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Αίτηση: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 31/12/2021, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Οταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών Υπηρεσία.

2. Πρώτη δόση: Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι και τις 31/1/2022. Η καταβολή της πρώτης δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

3. Οφειλέτες που εντάσσονται στη ρύθμιση. Η ρύθμιση αφορά:

α) Φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, με πληττόμενο ΚΑΔ.

β) Φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που:

  • η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021
  • έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση, για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021
  • εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021
  • έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19».
  • ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

4. Οφειλές που ρυθμίζονται σε 36 ή 72 δόσεις: Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021. Επιπλέον, εντάσσονται στη ρύθμιση, ανεξαρτήτως κριτηρίων, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής.

5. Οφειλές που εξαιρούνται: Δεν υπάγονται στη ρύθμιση:

α) Ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

β) Οφειλές που αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

γ) Δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή κατ’ εφαρμογή του ν. 4469/2017 (Α’ 62).

6. Απώλεια ρύθμισης. Η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης:

α) Δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή

β) καθυστερήσει την καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

7. Ελάχιστη δόση: Ανέρχεται σε 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ, και 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

8. Τόκος: Βασικές οφειλές, από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση, αντί των τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται με τόκο 2,5% ετησίως υπολογισμένο.

9. Καθυστέρηση δόσης: Καθυστέρηση καταβολής δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5%.

10. Φορολογική ενημερότητα. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινή, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση.

11. Δικαιώματα του Δημοσίου. Το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

12. Παραγραφή οφειλών. Αναστέλλεται παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

Μαρία Βουργάνα – ot.gr

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως