Χωματερή σκουπιδιών

ΧΥΤΑ Μαυροράχης: Ρεύμα με ενέργεια από τα ...σκουπίδια