{ Σινεμά }

Village Center

Θεσσαλονίκης - Μουδανιών 11χλμ., Θεσσαλονίκη 570 01     Βρες το στο χάρτη
☎ 2310 487810

→ MALEFICENT: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
Ώρες προβολών με υπότιτλους: ΠΕΜ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:00, 19:40, 22:10

→ ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑΛΑΪΩΝ - ADOMINABLE
Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΑΡ : 17:50 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:30, 15:40, 17:50

→ ΔΟΚΤΩΡ ΥΠΝΟΣ - DOCTOR SLEEP
Ώρες προβολών: ΠΑΡ έως ΚΥΡ : 20:20, 23:30

→ JOKER
Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:50, 22:30

→ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - REMI SANS FAMILLE
Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:30 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:00, 15:15, 17:30

→ LAST CHRISTMAS
Ώρες προβολών: ΠΑΡ έως ΚΥΡ : 18:10, 20:30, 22:50

→ ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑΛΑΪΩΝ - ADOMINABLE
Ώρες προβολών μεταγλωττισμενο: ΠΕΜ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:50

→ ΔΟΚΤΩΡ ΥΠΝΟΣ - DOCTOR SLEEP
Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 20:20, 23:30

→ ΣΚΥΛΟΜΠΕΛΑΣ - TROUBLE
Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 12:10, 14:10, 16:10

→ JOKER
Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 18:20, 21:00, 23:40 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 21:00, 23:40

→ ΓΕΤΙ: Ο ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΙΜΑΛΑΪΩΝ - ADOMINABLE
Ώρες προβολών μεταγλωψττισμένο: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 12:20, 14:30

→ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ - THE ADDAMS FAMILY
Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 16:40, 18:45

→ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ - THE ADDAMS FAMILY
Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 18:00 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 12:00, 14:00, 16:00

→ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ - FORD V FERRARI - LE MANS '66
Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:00, 23:10

→ ΣΚΥΛΟΜΠΕΛΑΣ - TROUBLE
Ώρες προβολών: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 18:00

→ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ - THE ADDAMS FAMILY
Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:15, 19:30 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 12:40, 15:00, 17:15, 19:30

→ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ - FORD V FERRARI - LE MANS '66
Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 21:45

→ Ο ΙΡΛΑΝΔΟΣ - THE IRISHMAN
Ώρες προβολών: ΠΑΡ έως ΚΥΡ : 21:45

→ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΨΕΥΤΗΣ - THE GOOD LIAR
Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 19:00, 21:30, 00:00

→ ΣΚΥΛΟΜΠΕΛΑΣ - TROUBLE
Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:00 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 13:00, 15:00, 17:00

→ LAST CHRISTMAS
Ώρες προβολών: ΠΕΜ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 18:10, 20:30, 22:50

→ MALEFICENT: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
Ώρες προβολών με υπότιτλους: ΠΑΡ : 17:00, 19:40 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 14:20, 17:00, 19:40

→ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ - FORD V FERRARI - LE MANS '66
Ώρες προβολών: ΠΑΡ έως ΚΥΡ : 22:10

→ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΧΑΛΙ
Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 12:30

→ MALEFICENT: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
Ώρες προβολών με υπότιτλους: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 21:30 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 22:00

→ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΤΑΜΣ - THE ADDAMS FAMILY
Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΠΕΜ, ΠΑΡ, ΔΕΥ, ΤΡΙ, ΤΕΤ : 17:00, 19:15 ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 17:20, 19:40

→ ΣΚΥΛΟΜΠΕΛΑΣ - TROUBLE
Ώρες προβολών μεταγλωττισμένο: ΣΑΒ έως ΚΥΡ : 15:00

→ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΨΕΥΤΗΣ - THE GOOD LIAR
Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 20:30

→ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ - FORD V FERRARI - LE MANS '66
Ώρες προβολών: ΠΕΜ έως ΤΕΤ : 22:50