25η Μαρτίου: Δείτε το μενού από το δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο για τους επίσημους προσκεκλημένους