{ Εκπαίδευση }

Προς γονείς & μαθητές: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής για το 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας


Προς γονείς & μαθητές: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής για το 10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)
και το Σωματείο «Φίλοι του Ιδρύματος Κ.Δ.Ε.Μ.Τ. (πρώην Φίλοι Τ.Μ.Θ)» 
διοργανώνουν το
10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
με θεματικούς άξονες: Εφαρμογές για υπολογιστές, έξυπνες συσκευές 
και Διαδίκτυο-Εκπαιδευτική Ρομποτική
 
Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές των σχολείων:
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄) και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής με εργασίες που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει.
Σε πιλοτική εφαρμογή, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής αντιπροσωπευτικών σχολικών μονάδων (Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καθώς και ελληνικών σχολικών μονάδων του εξωτερικού εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον
 
Σκοποί του συνεδρίου είναι :
•    Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με, κατά το δυνατόν, 
επιστημονική προσέγγιση και μεθοδολογία.
•    Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης 
με κύριο άξονα το πεδίο της Πληροφορικής, στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.
•    Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ? ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.
•    Η βιωματική εφαρμογή της Πληροφορικής, της Ρομποτικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.
•    Η δημιουργία παραδειγμάτων, τεχνικών και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς).
•    Η εξοικείωση των μαθητών με ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την δημιουργία ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.
 
Η θεματολογία των εργασιώς είναι ελεύθερη και επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής του σχολείου τους. Οι εργασίες που θα εκπονηθούν από ένα μαθητή ή ομάδα μαθητών, είναι επιθυμητό να έχουν στοιχεία πρωτοτυπίας, διαθεματικότητας και αισθητικής παρουσίασης. Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή:
Προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού επιλογής των μαθητών/τριών
Εφαρμογής υλοποιημένης σε προγραμματιστικό περιβάλλον για έξυπνες συσκευές
Διατάξεων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Mobile Εφαρμογών
Web Εφαρμογών
Δικτυακών τόπων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών σύννεφου
Ψηφιακών εντύπων (Σχολική εφημερίδα, Σχολικό Λεύκωμα, κ.ά.)
Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων
Ψηφιακών παιχνιδιών
Πολυμεσικών Εφαρμογών
Παραγωγή κινουμένων εικόνων με Η/Υ  (Computer Animation)
Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων 
 
Οι εργασίες θα συνοδεύονται από κείμενο σύμφωνα με τα πρότυπα που επισυνάπτονται (βλέπε συνημμένα  «Πρότυπο Περιλήψεων», «Πρότυπο Εισηγήσεων»).
Οι εργασίες θα παρουσιασθούν αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές - προφορικά ή σε μορφή ηλεκτρονικού poster.  Κάθε  σχολική μονάδα μπορεί να υποβάλλει έως και 5 εργασίες.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες
1η Φάση: Υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος 
(κατάθεση περίληψης) έως και την Παρασκευή 16  Φεβρουαρίου 2018
2η Φάση: Υποβολή εργασιών - Εισηγήσεων έως και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018
Επιβεβαίωση Επιλογής – Ανάρτηση Προγράμματος Συνεδρίου Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018
3η Φάση: Υποβολή υλικού παρουσίασης εργασιών έως και Δευτέρα 2 Απριλίου 2018
 
Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος (συνοδευόμενες από σχετική περίληψη) θα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.math-syn-pli.gr, από την Τετάρτη 10 
Ιανουαρίου 2018, που θα ανοίξει και το σύστημα υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος.
Οι τελικές παρουσιάσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική φόρμα του site του συνεδρίου.
 
Το συνέδριο μπορούν να το παρακολουθήσουν:
Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στις συγγραφικές ομάδες των εργασιών και των posters καθώς και οι εποπτεύοντες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα είναι και συνοδοί.
Τμήματα σχολείων, των οποίων μαθητές θα παρουσιάσουν εργασίες.
Οι καθηγητές Πληροφορικής των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.
Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται για διαθεματικές προσεγγίσεις με αξιοποίηση της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. καθώς και μαθητές από σχολεία των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί των αντιπροσωπευτικών σχολικών μονάδων (μια ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης) από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον.
 
Το συνέδριο θα διεξαχθεί
στις 17, 18, 19 και 20 Απριλίου 2018
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» 
ΝΟΗΣΙΣ  - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
http://www.math-syn-pli.gr
 
Στο πλαίσιο του 10ου ΜΣΠ θα υλοποιηθεί και μια σειρά παράλληλων δράσεων όπως  
θεματικά εργαστήρια  (workshops) σε επίκαιρα θέματα τεχνολογίας  καθώς και διαλέξεις. 
Το ακριβές περιεχόμενο και πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων θα ανακοινωθεί αργότερα. 
Τα θεματικά εργαστήρια  (workshops) απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του συνεδρίου.  Οι σχολικοί σύμβουλοι Πληροφορικής θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη οργάνωσης τους. Ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλλουν προτάσεις για εισήγηση στα Workshops μπορούν να απευθυνθούν στα email των αντίστοιχων σχολικών συμβούλων Πληροφορικής. (βλέπε ii.Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου)
Τέλη Μαρτίου 2018 θα ανοίξει το σύστημα εγγραφής συμμετοχής σε WorkShops. Οι θέσεις θα διατεθούν βάσει προτεραιότητας της ημερομηνίας εγγραφής.  Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις.
 
 
 
 
 
                    
 

 

  Διαβάστε τα τελευταία νέα του Cityportal