{ Εκπαίδευση }

Η Σχολή Ρομποτικής Υδρόγειος μιλά στο cityportal.gr για την εκπαιδευτική ρομποτική


Η Σχολή Ρομποτικής Υδρόγειος μιλά στο cityportal.gr για την εκπαιδευτική ρομποτική

Πρόκειται για έναν  κλάδο της τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ. Είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα σε όποιον ασχοληθεί με αυτή να αναπτύξει δεξιότητες και επομένως έχει θετικές  επιπτώσεις σε  γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό τομέα. Ο λόγος για την εκπαιδευτική ρομποτική, που είναι τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και περισσότερο δημοφιλής, γεγονός που το αποδεικνύουν επίσημες στατιστικές, αλλά και επαναλαμβανόμενες εκδηλώσεις που διοργανώνουν διάφοροι  φορείς και μη κερδοσκοπικά σωματεία με δράσεις για τους φίλους της τεχνολογίας και ρομποτικής. 
 
Το cityportal.gr επιδιώκοντας να ξεδιπλώσει τις σελίδες της εκπαιδευτικής ρομποτικής συνάντησε το εκπαιδευτικό  προσωπικό που έχει η Υδρόγειος, η  πρώτη σχολή εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα,  που παρέχει ετήσια ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών πάνω στη ρομποτική και που μάλιστα διανύει τον έβδομο χρόνο λειτουργίας.
 
Παιδαγωγοί  από την Υδρόγειο, πληροφορικοί, μηχανικοί και κάτοχοι  μεταπτυχιακών τίτλων σε τεχνολογίες πληροφορικής στην εκπαίδευση, μας παραχώρησαν μια εκ βαθέων συνέντευξη για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε γύρω από την επιστήμη της ρομποτικής.
 
Τι σημαίνει εκπαιδευτική ρομποτική και γιατί κάθε μάθημα στην Υδρόγειο είναι και μια νέα πρόκληση; 
 
«Στην εκπαιδευτική ρομποτική τα ρομπότ χρησιμοποιούνται σαν εργαλείο το οποίο βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν ένα ευρύ σύνολο δεξιοτήτων, ανάμεσα στις οποίες είναι αυτές της μηχανικής και του προγραμματισμού. Μία κοινή παρανόηση που αφορά τη ρομποτική είναι ότι τα παιδιά απλά φτιάχνουν ρομπότ, ωστόσο η ρομποτική είναι κάτι παραπάνω. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν για την τεχνολογία, αλλά μαθαίνουν με αυτή. Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες τα παιδιά ερχόνται σε πρώτη επαφή και βλέπουν στην πράξη έννοιες μηχανικής, μαθηματικών, φυσικής και προγραμματισμού, καθώς και τις βασικές αρχές πίσω από τεχνολογίες που συναντούν στην καθημερινή ζωή.
 
Τα μαθήματά μας βασίζονται στη λογική της επίλυσης προβλημάτων. Σε κάθε μάθημα θέτουμε ένα πρόβλημα στα παιδιά το οποίο στη συνέχεια καλούνται να λύσουν φτιάχνοντας μία κατάλληλη κατασκευή και προγραμματίζοντας την. Επίσης βλέπουμε πώς έχουν αντιμετωπιστεί αντίστοιχες προκλήσεις στην πραγματικότητα, τι κοινά σημεία ή διαφορές έχουν με τη δική μας προσέγγιση και παράλληλα τι περιορισμοί οι δυσκολίες υπάρχουν», ανέφερε η Κα Μαρία Κιουμουσίδου.
 
Σε τι ηλικίες παιδιών απευθύνεται και ποια είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ρομποτικής; 
 
«Στα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 5 ετών. 
 
Τα προγράμματα διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και είναι προσαρμοσμένα στις γνώσεις και τις δυνατότητες της κάθε τάξης, χρησιμοποιώντας σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα εργαλεία», σημείωσε η Κα  Μαρία Κιουμουσίδου.
 
Γιατί είναι σημαντική η βιωματική μάθηση, μέσω της ρομποτικής; 
 
«Οι μαθητές της ρομποτικής δεν είναι παθητικοί δέκτες οι οποίοι  απλά δέχονται την πληροφορία και στη συνέχεια την αναπαράγουν. Αντίθετα ενθαρρύνονται μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες να εξερευνούν και να κατασκευάζουν οι ίδιοι την γνώση τους μέσα από τη συνεργασία με άλλα άτομα, βλέποντας σε πραγματικές συνθήκες τι συμβαίνει και τι συνέπειες έχει η κάθε αλλαγή που κάνουν είτε στον προγραμματισμό, είτε στην κατασκευή. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούν νέες εικόνες και εμπειρίες, οι οποίες βασίζονται στις γνώσεις που ήδη μπορεί να έχουν και επεκτείνοντάς τες δημιουργώντας νέες, οι οποίες εντυπώνονται  βαθιά στη μνήμη τους» , τόνισε η Κα Μαρία Κιουμουσίδου.
 
Ποια οφέλη αποκομίζουν τα παιδιά στην Υδρόγειο από τον παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο με τον οποίο διδάσκεται η ρομποτική; 
 
«Η φύση του μαθήματος της ρομποτικής είναι τέτοια που δίνει στα παιδιά την εντύπωση ότι είναι μία διασκεδαστική δραστηριότητα σαν ένα παιχνίδι. Ωστόσο μέσα από αυτή, τα παιδιά αναπτύσσουν κριτική σκέψη, μαθαίνουν να συνεργάζονται για να λύσουν ένα πρόβλημα, αναλλαμβάνουν ρόλους και χωρίζουν ευθύνες, αποκτούν ενδιαφέρον για τα μαθηματικά, τις επιστήμες και την τεχνολογία, διερευνούν και έρχονται αντιμέτωποι με προβλήματα της καθημερινότητας. Συνολικά είναι μια δραστηριότητα η οποία προωθεί τη δημιουργικότητα και την εξερεύνηση και επεκτείνει τους ορίζοντες των παιδιών», εξήγησε η Κα  Μαρία Βαβάμη.
 
Πρόσφατα η Υδρόγειος συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού. Πείτε μας δυο λόγια γι' αυτή και τι κατάφεραν να δημιουργήσουν οι τεταρτοετείς  μαθητές της  με τη χρήση διαφόρων  ρομποτικών εκπαιδευτικών εργαλείων; 
 
«Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού είναι μία πρωτοβουλία της ΕΕ ώστε να προωθήσει τον προγραμματισμό σε παιδιά και γονείς, καθώς θεωρείται μία δεξιότητα η οποία θα είναι απαραίτητη στις επόμενες γενιές. 
 
Εδώ στην Υδρόγειο, στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας εμπνευστήκαμε από ένα πραγματικό σύστημα παραγγελιών και παράδοσης προϊόντων, το οποίο υλοποιήσαμε με τους τους μεγαλύτερους μαθητές μας επιλέγοντας διάφορα  ρομποτικά και προγραμματιστικά έργαλεία το καθένα από τα οποία είχε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την προσομοίωση μίας διαφορετικης δραστηριότητας στην αλυσίδα επιλογής, μεταφοράς και παράδοσης ενός προϊόντος. 
 
Συγκεκριμένα δημιουργήσαμε μία εφαρμογή για κινητές συσκευές μέσα από την οποία ο χρήστης επιλέγει το προιόν που θέλει, στη συνέχεια στην αποθήκη το προϊόν αυτό μεταφέρεται από ένα ρομποτικό όχημα σταθερής τροχιάς σε μία συγκεκριμένη θέση και από εκεί πιάνεται από ένα άλλο ρομπότ βραχίονα και μεταφέρεται σε ένα drone το οποίο το μεταφέρει στην τοποθεσία του πελάτη με εντολές που δίνονται σε πραγματικό χρόνο», ανέφερε η Κα Μαρία Βαβάμη. 
 
 
 
«Οι διαγωνισμοί ρομποτικής απαιτούν από τους μαθητές να εστιάσουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι τόσο κατασκευαστικά, όσο και προγραμματιστικό το οποίο δεν τους επιτρέπει να δουν μια πιο ευρεία προσέγγιση. Έτσι επιλέγουμε να συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς ρομποτικής με παιδιά που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο μαθημάτων και τα οποία ήδη κατέχουν ήδη κάποιες γνώσεις ρομποτικής και άρα είναι σε θέση να είναι ανεξάρτητα και να προτείνουν δικές τους λύσεις και προσεγγίσεις στα προβλήματα που τίθεται μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό τις παρεμβάσεις των εκπαιδευτών, οι οποίοι μετατρέπονται σε απλούς καθοδηγητές», διευκρίνισε ο κ.  Γιώργος  Μελάς.
 
 
Στα μελλοντικά σχέδια του Κέντρου Υδρόγειος είναι η παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαιδευτικής ρομποτικής από ενήλικες; 
 
«Η ρομποτική είναι μία δραστηριότητα που δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά, καθώς έχει πολλά να προσφέρει σε άτομα κάθε ηλικίας είτε σαν χόμπι, είτε με σκοπό στη συνέχεια να μπορέσουν να γίνουν και οι ίδιοι εκπαιδευτές ρομποτικής. Εδώ και αρκετό καιρό πραγματοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ρομποτικής τα οποία έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή, καθώς οι γνώσεις ρομποτικής στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι σήμερα περιζήτητες. 
 
Οι συμμετέχοντες είναι συνήθως εκπαιδευτικοί δάσκαλοι και καθηγητές, καθώς και απόφοιτοι θετικών και πολυτεχνικών σχολών, όπως πληροφορικής και μηχανικών. Εδώ στα εργαστήρια μας, τους δίνουμε τη δυνατότητα να δουλέψουν με πολλά και διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, να μάθουν να δημιουργούν δικά τους πλάνα μαθημάτων και να αποκτήσουν στο τέλος μετά από εξετάσεις και πιστοποίηση σαν εκπαιδευτές ρομποτικής», σημείωσε ο κ. Γιώργος Μελάς.
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις έρευνες που αναφέρουν πως οι συμμετοχές παιδιών σε διαγωνισμούς ρομποτικής έχουν ξεπεράσει τις 5.000, ενώ ετησίως, πάνω από 1.000 εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε σχετικά ειδικά εκπαιδευτικά workshops, πως βλέπετε τα πράγματα σχετικά με την εξέλιξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην ελληνική αγορά; 
 
«Τα μεγάλα αυτά νούμερα δείχνουν πόσο δημοφιλής είναι σήμερα η ρομποτική στην κοινωνία. Βέβαια υπάρχει μια δυσαναλογία μεταξύ του πλήθους των μαθητών και εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και του πλήθους αυτών που ασχολούνται με την εκπαιδευτική ρομποτική τακτικά στο πλαίσιο κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτό κυρίως συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν πολλές οργανωμένες δομές εκπαίδευσης που απαιτούνται για την διεξαγωγή τέτοιων μαθημάτων, καθώς απαιτούνται εξειδικευμένοι με το αντικείμενο εκπαιδευτικοί, ακριβός πολλές φορές εξοπλισμός και ειδικά προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών. 
 
Οι διαγωνισμοί επιτρέπουν, αφού δεν υπάρχουν και προαπαιτούμενα, να συμμετέχουν όσο το δυνατότερο περισσότερα παιδιά σε κάθε διοργάνωση και να γνωρίσουν τη ρομποτική από μία πολύ συγκεκριμένη σκοπιά, καθώς για μήνες πολλές φορές τα παιδιά προσπαθούν για να καταφέρουν πολύ συγκεκριμένες απόστολές πάνω σε μια διαγωνιστική πίστα», τόνισε ο κ. Γιώργος Μελάς. 
 
 
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των συνεντευξιαζόμενων:
 
Η Βαβάμη Μαρία είναι απόφοιτη του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2012 , καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του τμήματος Πληροφορικής και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, το 2014.
 
Η Κιουμουσίδου Μαρία είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2012) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τμήματος στην κατεύθυνση των Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Εκπαίδευση (2014). Αυτη την περίοδο ολοκληρώνει το δεύτερο μεταπτυχιακό στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 
Ο Γιώργος Μέλας είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο κλάδο της τεχνολογίας λογισμικού. Κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό από το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2008 και 2011 αντίστοιχα.  Είναι υπεύθυνος των προγραμμάτων σπουδών πληροφορικής και εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Υδρόγειο από το 2009.
 
 

Διαβάστε ποιες Εκδηλώσεις και δράσεις θα γίνουν τις επόμενες 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες


 
:
Κατηγορίες: Εκπαίδευση

  Διαβάστε τα τελευταία νέα του Cityportal