{ επικαιρότητα }

Εξοικονομώ κατ' οίκον 2018: Από Πέμπτη οι αιτήσεις. Οδηγίες για την ένταξη στο πρόγραμμα

Εξοικονομώ κατ' οίκον 2018: Από Πέμπτη οι αιτήσεις. Οδηγίες για την ένταξη στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα επιδοτήσεων έως και 70%, ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση, για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας ενώ για το υπόλοιπο ποσό υπάρχει η δυνατότητα  λήψης άτοκου τραπεζικού δανείου.
 
Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που ενδιαφέρονται να μπουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι είναι απαραίτητα:
 
η κυριότητα του ακινήτου
οι κωδικοί πρόσβασης στο taxisnet
η νομιμοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων
και το ενεργειακό πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει την χαμηλή ενεργειακή απόδοση του ακινήτου
Επιλέξιμη είναι μια κατοικία εφόσον χρησιμοποιείται ως κύρια, υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη και έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α' ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 
Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα κριτήρια υπαγωγής.
Οι αιτήσεις  γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση,  έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος και θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
 
Οι παρεμβάσεις θα επιλέγονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης.

Cityportal Team:

  Διαβάστε τα τελευταία νέα του Cityportal