{ Εκπαίδευση }

Σεμινάριο εσωτερικής ψυχολογίας


Σεμινάριο εσωτερικής ψυχολογίας
Δωρεάν

Η ιδέα της ψυχοσωματικής ενότητας του ανθρώπου κερδίζει όλο και περισσότερους υποστηρικτές. Σε αυτό το σεμινάριο θα στρέψουμε την έρευνα μας προς τα μέσα, με σκοπό η αυτογνωσία να γίνει ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης του εαυτού μας αλλά ταυτόχρονα και ένα εργαλείο βελτίωσης του κόσμου μας που μαστίζεται από ηθική κρίση. 
 
Θέματα
Ανάγκες, ένστικτα, χαρακτήρας και συνείδηση
Εργαλεία ελέγχου της προσωπικότητας
Επιβεβαίωση και ανάπτυξη της προσωπικότητας
Ασκήσεις μνήμης, συγκέντρωσης και φαντασίας
 
Info: N.A.: Παύλου Μελά 18, 1ος ορ.  – Διαγώνιος, τηλ: 2310 – 285020
Πότε: Δευτέρα 16/4/2017. Ώρα προσέλευσης: 20:00 μ.μ.
 

 


TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ