{ Εκδηλώσεις }

6ο Διεπιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο Student excellence conference 2018 από το Mediterranean College

A ανακοίνωση - πρόσκληση ενδιαφέροντος


6ο Διεπιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο Student excellence conference 2018 από το Mediterranean College

Το Mediterranean College ανακοινώνει τη διοργάνωση του 6ου Διεπιστημονικού Φοιτητικού Συνεδρίου Student Excellence Conference 2018, για φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, την Πέμπτη, 31η Μαΐου 2018, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στην Αθήνα (Πελλήνης 8) και στη Θεσσαλονίκη (Εγνατία 2-4). 
 
Οι φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων που θέλουν να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο φετινό συνέδριο καλούνται να υποβάλουν έως την Παρασκευή, 27 Απριλίου, περίληψη 300 περίπου λέξεων για προφορική (spoken) ή αναρτημένη (poster) ανακοίνωση στα παρακάτω emails: 
[email protected] -Για τις παρουσιάσεις στη Θεσσαλονίκη 
[email protected]Για τις παρουσιάσεις στην Αθήνα 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
BUSINESS
Mobile first strategies
Crowdfunding as a financing tool
Applications of cloud computing in the modern business world
Big data: managing with numbers
Disruptive Business Model and Entrepreneurship
Leadership and Emotional Intelligence (EQ)
Business Ethics and Corporate Social Responsibility (CSR)
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Big & Open Data Analytics
Smart Cities & Internet of Things 
Cloud & Virtualization
Network Security & Ethical Hacking
Artificial Intelligence in Gaming
Computer-assisted Education
Bioinformatics & Health Informatics
Visual Computing & Machine Intelligence 
Human Computer Interaction & Robotics
 
ENGINEERING 
Rapid prototyping
Επισκευές-ενισχύσεις κατασκευών
Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια
Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων
Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
Παιχνίδι - Δημιουργικότητα
Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού
Γλωσσική ανάπτυξη, παιδικό βιβλίο και λογοτεχνία 
Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Ειδική Αγωγή και ένταξη
Συγκριτική Παιδαγωγική
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
Ψυχική υγεία, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική 
Η αποτελεσματικότητα των διαφορετικών ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων στην ψυχική υγεία
Υγεία, ευεξία και ποιότητα ζωής
Ατομικές διαφορές ως κοινωνικό φαινόμενο και ατομικό χαρακτηριστικό
Σχολική Ψυχολογία & Συμβουλευτική
 
Τα παραπάνω θέματα είναι ενδεικτικά. Ευπρόσδεκτες προτάσεις στο ευρύτερο πεδίο των παραπάνω αντικειμένων.
 
STUDENT RESEARCHER EXCELLENCE ΑWARD
Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια με την καλύτερη παρουσίαση όσον αφορά την πρωτοτυπία, την πληρότητα και την επιστημονική εγκυρότητα, θα λάβει τιμητική διάκριση και θα βραβευθεί με μία υποτροφία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Mediterranean College.
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:
27 Απριλίου 2018
Προθεσμία υποβολής περίληψης για κρίση  
11 Μαΐου 2018
Ανακοίνωση συμμετεχόντων εισηγητών στο συνέδριο
18 Μαΐου 2018
Ανακοίνωση αναλυτικού προγράμματος συνεδρίου/έναρξη εγγραφών 
31 Μαΐου 2018
Διεξαγωγή του 6ου MC Student Excellence Conference
11 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση νικητή ?Student Researcher Excellence Award?
 
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και επικοινωνία:
[t] 210 8899670, κα Τοπάλη
[t] 2310 287779, κα Κανάκη
 

 


TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ