{ Εκπαίδευση }

Κήπος Σεμινάρια: ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση για το Airbnb


Κήπος Σεμινάρια: ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση για το Airbnb

Η ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση που συνδιοργανώνεται από τον Κήπος Σεμινάρια, το FlatMe Inn και την Creativity Platform, επιχειρεί να αναδείξει θέματα που αφορούν την πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων Airbnb καθώς και τα εργαλεία για μια επιτυχημένη διαχείριση φιλοξενίας.

Οι παρουσιάσεις θα θέσουν ζητήματα που αφορούν την οργάνωση διαδικασιών φιλοξενίας μέσω της πλατφόρμας Airbnb καθώς και το νομικό και φορολογικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα νέα φαινόμενα της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Ο κύκλος παρουσιάσεων θα συμπληρωθεί με την προβολή των αποτελεσμάτων ερευνητικής εργασίας φοιτητών του Worcester Polytechnic Institute (WPI) (Η.Π.Α) για το φαινόμενο ανάπτυξης του Airbnb στις πόλεις, με πρωτογενή ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα ανάλυσης που συγκέντρωσαν για τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της δίμηνης παραμονής τους στην πόλη. Η μελέτη των φοιτητών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ερευνητικής συνεργασίας του WPI με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Creativity Platform.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το ακίνητό τους μέσω της πλατφόρμας Αirbnb, σε ερευνητές καθώς και επαγγελματίες που σχετίζονται με τα παραπάνω θέματα.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση γνωριμίας επαγγελματιών και ενδιαφερομένων επιθυμούμε να αναδείξουμε, μέσω συζήτησης, ζητήματα και προβληματισμούς που θα οδηγήσουν στην οργάνωση ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στο φιλόξενο χώρο του Κήπος Σεμινάρια.

Συγκεκριμένα η συνάντηση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω σύντομες παρουσιάσεις:
Πάνος Ρεμούνδος, FlatMe Inn // Εργαλεία διαχείρισης και φιλοξενίας στο Airbnb.
Βίκτωρ Τσιλώνης, New Law // Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων: ευκαιρίες και κίνδυνοι.
Κωνσταντίνα Γαλοπούλου // Λογιστικές Υπηρεσίες Μυτιληνός // Φορολογική Αντιμετώπιση Βραχυχρόνιων Μισθώσεων τύπου Airbnb.
Daniel Crosby, Jean Patrick Furter, Βrooke Katherine Pierce // Worcester Polytechnic Institute // Airbnb Opportunities in Thessaloniki through Current Data Analysis (παρουσίαση στην αγγλική γλώσσα).

Tετάρτη 2 Μαϊου, 19:00  -  22:00
Κρατήσεις θέσεων:
«Κήπος»
Ορφανίδου 6, Θεσσαλονίκη
e:[email protected]
t: 2313078962 (6 -10 μ.μ.)
www.kipos-seminaria.gr
facebook.com/kipos.seminaria
twitter.com/kiposseminaria

 
Cityportal Team:

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες  Διαβάστε τα τελευταία νέα του Cityportal