{ Τελευταία νέα }

Εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου ανάδειξης του άξονα Δημητρίου Γούναρη!


Εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου ανάδειξης του άξονα Δημητρίου Γούναρη!

Την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη του Άξονα Δημητρίου Γούναρη-Αναβάθμιση οδού Στρατηγού Καλλάρη και Πλατείας Φαναριωτών» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της 17ης τακτικής συνεδρίασης, σήμερα, Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018.
 
Σύμφωνα με τη μελέτη το έργο στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορικής χάραξης των μνημείων και των πολιτιστικών δεδομένων, στη δημιουργία νέων αστικών κόμβων και προσπελάσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην αποκατάσταση της συνέχειας ιστορικών διαδρομών και στη διερεύνηση του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος στη βάση μιας σύγχρονης προσέγγισης.
 
Ειδικότερα το έργο εστιάζεται:
 

Στην ανάδειξη του άξονα της οδού Δημητρίου Γούναρη, ενός άξονα που ξεκινά από την ιστορική παλιά παραλία της πόλης της Θεσσαλονίκης και φτάνει μέχρι το πολυπολιτισμικό μνημείο της Ροτόντα

Στην αναδιαμόρφωση και αναβάθμιση της οδού Στρατηγού Καλλάρη και της πλατείας Φαναριωτών

Στην αναδιαμόρφωση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του ναού της     Νέας Παναγίας και των οικοδομικών λειψάνων του αρχαίου Ιπποδρόμου Θεσσαλονίκης και τη σύνδεσή τους με την πλατεία Φαναριωτών, ώστε να αποτελέσουν μια μεγάλη  ενότητα κοινόχρηστων χώρων. Για το σκοπό αυτό και μετά από αίτημα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, στην εν λόγω μελέτη συμπεριλήφθηκε η μελέτη με τίτλο «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Ι. Ναού της Νέας Παναγίας και των οικοδομικών λειψάνων του αρχαίου ιππόδρομου Θεσσαλονίκης», που εκπονήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης το 2015 και έχει εγκριθεί από το Τοπικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Τ.Α.Σ.) με την υπ΄αριθ. 2877/29-6-2015 απόφαση

Στην εξασφάλιση βιώσιμης αστικής κινητικότητας στην περιοχή

Στη σύνταξη της μελέτης με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής.

 
Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) αναλαμβάνει να εκτελέσει και να παραδώσει το ανωτέρω έργο πλήρως περαιωμένο και λειτουργικό προς τον δήμο.
 
Το έργο συμπεριλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως ψηφίστηκε με την υπ  αριθμόν 729/25-5-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είναι ένα από τα οκτώ τεχνικά έργα, τα οποία υλοποιούνται από το ΚΕΠΑ, ως μέρος της συνολικής δέσμευσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε ποιες Εκδηλώσεις και δράσεις θα γίνουν τις επόμενες 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη

:
Κατηγορίες: Τελευταία νέα


TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


  Διαβάστε τα τελευταία νέα του Cityportal