{ επικαιρότητα }

Αιτήσεις για πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αμοιβή 1176 ευρώ το μήνα!

Αμειβόμενη 5μηνη πρακτική άσκηση σε 1.300 άτομα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με έναρξη την 1η Μαρτίου του 2019.


Αιτήσεις για πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αμοιβή 1176 ευρώ το μήνα!
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
26/08
27/08
28/08
   ...    

Αμειβόμενη 5μηνη πρακτική άσκηση σε 1.300 άτομα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με έναρξη την 1η Μαρτίου του 2019.
 
Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018 (στις 12:00 ώρα Βρυξελλών).
 
Πληροφορίες
 
Ποιός μπορεί να υποβάλει αίτηση
     - Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η πρακτική άσκηση είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ένας περιορισμένος αριθμός θέσεων διατίθεται επίσης σε υπηκόους τρίτων χωρών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι για την πρακτική αμοιβόμενη εργασία πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις:
    - Πτυχίο (3 έτη σπουδών)
    - Πολύ καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας
    - Πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης επίσημης γλώσσας της ΕΕΜπορείτε να αποδείξετε την επάρκεια σας σε μια γλώσσα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
    - πιστοποιητικά γλώσσας με επίδοση που δείχνει το επίπεδο C 
    - πανεπιστημιακά διπλώματα / μεταγραφές που έχουν αποκτηθεί στις εν λόγω γλώσσες
    - απόδειξη διγλωσσικής εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η πρακτική αφορά 40 ώρες εργασία την εβδομάδα , 8 ώρες την ημέρα .
Οι επίσημες ώρες εργασίας είναι 8:30-12:30 και 13:30-17:30 . Το ελάχιστο μεσημεριανό διάλειμμα είναι 20 λεπτά. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Το επίδομα διαβίωσης για την πρακτική άσκηση θα είναι 1.176,83 ευρώ το μήνα .
 
Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο:
ec.europa.eu/stages/

Cityportal Team:

  Διαβάστε τα τελευταία νέα του Cityportal