{ Εκπαίδευση }

Σεμινάριο εσωτερικής φιλοσοφία: ΖΕΝ και η φιλοσοφία της Ανατολής


Σεμινάριο εσωτερικής φιλοσοφία:  ΖΕΝ και η φιλοσοφία της Ανατολής
Δωρεάν

Η πλάνη των αισθήσεων, ο δυισμός του νου και το κυνήγι της μάταιης ευτυχίας. Αυτές τις πικρές αλήθειες αναγνωρίζει η φιλοσοφία ΖΕΝ και αντιπροτείνει τη δύναμη του τώρα, την αρχή της μη δράσης, τη στιγμιαία φώτιση και ένωση με το όλο. Ένα σεμινάριο φιλοσοφίας για να δούμε τον εαυτό μας και τον κόσμο, από άλλη οπτική γωνία.
 
Θέματα:
Το Ζεν σε Κίνα και Ιαπωνία
Η αρχή της μη δράσης, μη αντίσταση 
Επιρροές του Ζεν στις πολεμικές τέχνες 
Ζεν στην καθημερινή ζωή
 
Δωρεά είσοδος
 
Πληροφορίες:
Δευτέρα 15 Οκτωβρίου, 8.30μμ,  Π. Μελά 18, Θεσσαλονίκη, 1ος Ορ. Ν.Α.  τηλ: 2310 285020 
 

 
TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ