{ Τελευταία νέα }

ΟΑΕΔ: Ποιοι άνεργοι που δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας μπορούν να πάρουν 239,5 ευρώ


Κατηγορίες: Ειδήσεις, Επικαιρότητα

ΟΑΕΔ: Ποιοι άνεργοι που δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας μπορούν να πάρουν 239,5 ευρώΟι άνεργοι που δεν δικαιούνται το τακτικό επίδομα ανεργίας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της ειδικής επιδότησης των 239,5 ευρώ

Δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος, των 239,5 ευρώ είναι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν διαθέτουν ή δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το επίδομα ανεργίας και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες.
 
Προϋποθέσεις χορήγησης:
Τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου
Να μην υπάγεται ο ωφελούμενος σε κατηγορίες επαγγελματικών κλάδων όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα
Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά του να μην υπερβαίνει – όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας – τα 11.738,81 ευρώ για το έτος 2019.
 
Διαδικασία αίτησης:
Αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας
- Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services
- Μέσω των ΚΕΠ
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
- Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή αντίγραφο
- Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
- ΙΒΑΝ δικαιούχου
 
Ο ασφαλισμένος στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των 60 ημερομισθίων που απαιτείται μόνο κατά την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ