{ Εκπαίδευση }

Επιδότηση για 45.000 ανέργους έως 29 ετών

 

Κατηγορίες: Εκπαίδευση

Επιδότηση για 45.000 ανέργους έως 29 ετών
Δωρεάν

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένεται να δημοσιοπηθεί το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας που αφορά σε 45.000 ανέργους.
 
Η δράση προσφέρει επιδοτούμενη κατάρτιση, πρακτική άσκηση και εργασία που θα αποφέρει σε κάθε δικαιούχο περίπου 10.000 ευρώ. Δυνάτοτητα σημμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ηλικίας έως 29 ετών.

Σε αυτούς παρέχεται επίδoμα 5 ευρώ ανα ώρα κατάρτισης (100 ώρες) και αμοιβή για κάθε μήνα πρακτικής άσκησης. Στους πτυχιούχους είναι 460 ευρώ για κάθε μήνα, ενώ στους απόφοιτους ορίζεται στα 400 ευρώ.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής, προσφέρεται η δυνατότητα εργασίας στην ίδια επιχείριση για ένα χρόνο, με 585 ευρώ το μήνα Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν “πέντε βήματα” για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του.

Αυτά είναι:

1. Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.voucher.gov.gr
2. Επιλογή πιστοποιημένου Κέντρου Κατάρτισης από τη λίστα που θα αναρτηθειί στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση.
3. Επιλογή γνωστικών αντικειμένων κατάρτισης.
4. Επιλογή επιχειρήσεων – από λίστα εταιρειών – για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης.
5. Παραλαβή επιταγής με την υπογραφή σύμβασης και ΚΕΚ για την επιδοτούμενη κατάρτιση.

Οι υποψήφιοι για κατάρτιση, πρακτική άσκηση και εργασία μπορούν να επιλέξουν επιχειρήσεις σε έναν απο τους παρακάτω τομείς: αγροδιατροφικός τουρισμός, πολιτισμός, νέες τεχνολογίες, ενέργεια, ναυτιλία, υπηρεσίες υγείας – κοινωνικής φροντίδας.

Σημειώνεται ότι τον κατάλογο των επιχειρήσεων θα δώσει στον υποψήφιο το ΚΕΚ με το οποίο θα συνεργαστεί, προκειμένου να ενταχθει στο πρόγραμμαTOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ___